Logo CODOLGA
CODOLGA

Corpus Documentale Latinum Gallaeciae.

Versión 19 (2022) (2023)

ISSN 1887-5602

Entar en CODOLGA

O Corpus Documentale Latinum Gallaeciae nace co propósito de elaborar un corpus textual o máis completo e actualizado posible con toda a documentación medieval relacionada con Galicia en lingua latina desde o século VI ata o XV, ambos inclusive. Abrangue os textos recollidos nos cartularios e coleccións dos centros monásticos: Samos, Sobrado, Oseira, Celanova, Xubia, Lourenzá, Carboeiro, Caaveiro, Antealtares, San Martiño Pinario etc., así como documentación das sés catedralicias de Santiago, Mondoñedo, Lugo, Tui e Ourense.