Actualizado o 03/10/2022

ORDE do 13 de xullo de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras que rexerán o concurso público, correspondente ao ano 2022, de dez bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PL500D).

Convocatoria:

Diario Oficial de Galicia Núm. 140 do venres, 22 de xullo de 2022 (descargar pdf)

Máis información:

Os formularios desta solicitude estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia en https://sede.xunta.gal (código de procedemento PL500D)

Comisión de valoración:

Resolución pola que se nomean os vogais da comisión de valoración (descargar pdf)

Emenda de documentación:

31 de agosto de 2022: Requirimento de emenda de documentación (descargar pdf)

Nota:

19 de setembro de 2022: Nota informativa relativa á proposta de resolución provisional (descargar pdf).

Proposta de resolución:

20 de setembro de 2022: Corrección de erros da proposta de resolución provisional para a concesión de 10 bolsas de formación en proxectos de investigación do CRPIH (descargar pdf).

Nota:

3 de outubro de 2022: Nota informativa relativa ás alegacións á proposta de resolución provisional (descargar pdf).