CRPIH

27/10/2016

ORDE do 4 de xuño de 2016 pola que se aproban as bases reguladoras que rexerán o concurso público de nove bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e se procede á súa convocatoria.

Convocatoria:

Diario Oficial de Galicia Nº118 do mércores, 22 de xuño de 2016 (descargar pdf)

Máis información:

Os formularios desta solicitude estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia en https://sede.xunta.es (buscar procedemento ED109A)

Comisión asesora:

Resolución pola que se nomean os membros da comisión asesora (descargar pdf)

Comisión de valoración:

Resolución pola que se nomean os vogais da comisión de valoración (descargar pdf)

Emenda de documentación:

23 de agosto de 2016: Requirimento de emenda de documentación (descargar pdf)

Puntuación e convocatoria:

12 de setembro de 2016: Puntuación dos candidatos e convocatoria á fase da entrevista (descargar pdf).

Corrección de erros:

13 de setembro de 2016: Corrección de erros da puntuación dos candidatos e convocatoria á fase da entrevista (descargar pdf).

Corrección de erros:

16 de setembro de 2016: Corrección de erros da puntuación dunha candidata (descargar pdf).

Proposta de resolución:

19 de setembro de 2016: Proposta de resolución provisional para a concesión de 9 bolsas de formación en proxectos de investigación do CRPIH (descargar pdf).

Resolución de adxudicación:

Diario Oficial de Galicia Nº205 do xoves, 27 de outubro de 2016 (descargar pdf)

Resolución do 18 de outubro de 2016, da Secretaría xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia a adxudicación de nove bolsas de formación en proxectos de investigación no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, convocadas pola Orde do 4 de xuño de 2016 (Diario Oficial de Galicia número 118, do 22 de xuño).