CRPIH

30/11/2017

ORDE do 18 de xullo de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras que rexerán o concurso público de oito bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e se procede á súa convocatoria.

Convocatoria:

Diario Oficial de Galicia Nº146 do mércores, 2 de agosto de 2017 (descargar pdf)

Máis información:

Os formularios desta solicitude estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia en https://sede.xunta.gal (buscar procedemento ED109A)

Comisión de valoración:

Resolución pola que se nomean os vogais da comisión de valoración (descargar pdf)

Emenda de documentación:

12 de setembro de 2017: Requirimento de emenda de documentación (descargar pdf)

Puntuación e convocatoria:

5 de outubro de 2017: Puntuación dos candidatos e convocatoria á fase da entrevista (descargar pdf).

Corrección de erros:

6 de outubro de 2017: Corrección de erros da puntuación dos candidatos e convocatoria á fase da entrevista (descargar pdf).

Corrección de erros:

10 de outubro de 2017: Corrección de erros da puntuación dos candidatos e convocatoria á fase da entrevista (descargar pdf).

Proposta de resolución:

16 de outubro de 2017: Proposta de resolución provisional para a concesión de 8 bolsas de formación en proxectos de investigación do CRPIH (descargar pdf).

Resolución de adxudicación:

Diario Oficial de Galicia Nº228 do xoves, 30 de novembro de 2017 (descargar pdf)

Resolución do 22 de novembro de 2017, da Secretaría xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia a adxudicación de oito bolsas de formación en proxectos de investigación no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, convocadas pola Orde do 18 de xullo de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 146, do 2 de agosto).