CRPIH

Publicado un novo Informe de Literatura, cos datos do desenvolvemento da Literatura galega no ano 2017. Pode acceder a tódolos informes publicados en formato PDF na sección de Recursos.