CRPIH

 

O Códice de Florencia das Cantigas de Santa María (B.R. 20). Transcrición paleográfica

Elvira Fidalgo Francisco - Antonio Fernández Guiadanes

2018

Páxinas: 226

Formato: 17 x 24 cm.

O documento que se presenta é a transcrición paleográfica do Manuscrito de Florencia das Cantigas de Santa Maria (Biblioteca Nazionale Centrale, Banco Rari 20). A edición vai precedida dunha breve presentación do estado do manuscrito na actualidade, dos criterios que guiaron esta opción editorial e, así mesmo, dos criterios de edición.