CRPIH

 

Cadernos de Fraseoloxía Galega 6

Varios; Consello de redacción da revista (Preparación da edición); Xesús Ferro Ruibal (Director)

2004

84-453-2769-0 (Cadernos deFraseoloxía Galega)

Prezo: 5 €

Páxinas: 296

Formato: 17 x 24 cm.

Imprime: Gráficas Numen

Na sección de estudos do número 6 da revista Cadernos de Fraseoloxía Galega, correspondente a 2004, o maior deles analiza a doutrina fraseolóxica de Valerii Mokienko; seguen outros sobre colocacións verbais, os adverbios compostos do catalán, os primeiros refraneiros galegos dos séculos XVI e XVII. Descríbense métodos de extracción automática de colocación d e modismos; analízanse problemas que para a fraseoloxía significan os niveis de uso e de correspondencia entre linguas e abórdase a aplicación didáctica da fraseoloxía. Na sección de recadádivas sae á luz un novo manuscrito paremiolóxico de Vázquez Saco. E na sección de recensións analízanse cinco libros recentes de fraseoloxía galega, castelá, francesa e inglesa. Asinan estes traballos profesores das Universidades de Budapest, Greifwasld (Alemaña), Wolverhampton, Autónoma de Barcelona, Complutense de Madrid, Granada, Sevilla, Santiago, A Coruña, Vigo, IES Eusebio da Guarda (A Coruña) e tamén os investigadores propios do Centro Ramón Piñeiro.

Contidos

Autor/TítuloPDF
CATALÀ GUITART, Dolors: Formalización lingüística dos adverbios compostos do catalán
CONDE TARRÍO, Germán: Hernán Núñez (1555) e Gonzalo de Correas (1627): os primeiros refraneiros galegos
FERRO RUIBAL, Xesús: Explicitación e implicitación fraseolóxica: notas galegas
GÓMEZ CLEMENTE, Xosé María: Os rexistros e os niveis de lingua na fraseoloxía: unha aproximación descritiva das locucións nun corpus textual galego
GONZÁLEZ REY, Mª Isabel: A fraseodidáctica: un eido da fraseoloxía aplicada
GUERBEK, Ekaterina; MOKIENKO, Valerii; VLASÁKOVÁ, Kateřina: Aplicación da teoría de modelos semántico-estruturais das locucións á organización dun dicionario plurilingüe de sinónimos fraseolóxicos
LARRETA ZULATEGUI, Juan Pablo: Colocacións verbais: estabilidade fraseolóxica vs. combinatoria sintáctico-semántica
MELLADO BLANCO, Carmen: A relevancia da teoría da modelabilidade de Valerii Mokienko a través da súa monografía Fraseoloxía Eslava (1980/trad. 2000)
MORVAY, Károly: Notas sobre fraseoloxía comparada. Reflexións verbo da “Fraseoloxía eslava” de V. Mokienko
MORVAY, Károly: Por unha metafraseografía peninsular
PAMIES BERTRÁN, Antonio; PAZOS BRETAÑA, José Manuel: Extracción automática de colocacións e modismos
PAZ ROCA, Mª Carmen: Estudo das colocacións a través da análise de corpus. Un estudo das colocacións co verbo galego caer e o correspondente inglés to fall
SEVILLA MUÑOZ, Julia: O concepto correspondencia na tradución paremiolóxica
SOTO ARIAS, Mª do Rosario; GONZÁLEZ GARCÍA, Luis: Aplicacións didácticas dos refráns
PAZ ROCA, Mª Carmen; VIDAL CASTIÑEIRA, Ana: Novo manuscrito paremiolóxico de Vázquez Saco
Varios Autores: Recensións
Varios Autores: Novas