Logo CORGA
CORGA

Corpus de Referencia do Galego Actual.

Versión 4.0 (2022)

ISSN 1988-1541

Entar en CORGA

O Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA) é un corpus documental etiquetado automaticamente representativo do uso lingüístico do galego actual. Abrangue dende 1975 ata a actualidade e nel están representados os diferentes tipos de textos galegos actuais.