Logo XIADA 2.8
XIADA 2.8

Etiquetador/Lematizador do Galego Actual.

(2022)

Entar en XIADA 2.8

XIADA é o nome que recibe o Etiquetador/Lematizador do Galego Actual. Na súa páxina web pódese acceder a unha versión de demostración en liña, descargar tanto o corpus de adestramento coma o léxico que emprega, ver a información relativa ás etiquetas morfosintácticas que utiliza e mesmo descargar o seu código.