O Centro Ramón Piñeiro está encargado de promover, desenvolver e dar difusión a proxectos e programas galegos de estudos lin­güísticos, literarios, históricos e antropolóxicos.

Palmed

Base de datos Paleográfica da Lírica Galego-Portuguesa.

Versión 2.0

BiRMED

Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval.

Versión 3.0

CODOLGA

Corpus Documentale Latinum Gallaeciae.

Versión 18 (2021)

BILEGA

Bibliografía informatizada da lingua galega.

Versión 3.2

DiTerLi

Base de datos do Dicionario de Termos Literarios.

Versión 3.0

CORGA

Corpus de Referencia do Galego Actual.

Versión 4.0

MedDB

Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa.

Versión 3.11

TERGAL

Banco de termos galegos recomendados.

Versión 1.5.2

Informes

Informes de Literatura.

CFG

Cadernos de Fraseoloxía Galega.

ArGaMed

Arquivo Galicia Medieval.

XIADA 2.8

Etiquetador / Lematizador do Galego Actual.

Cotovía

Sistema de conversión texto-voz bilingüe para Galego

Logo Nova versión de Palmed
Nova versión de Palmed

Versión 2.0 de Palmed con múltiples actualizacións e melloras.

Logo Bolsas de formación 2022
Bolsas de formación 2022

Nota informativa relativa ás alegacións á proposta de resolución provisional no procedemento de convocatoria de dez bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Actualizado o 03/10/2022). Máis información.

Logo Dixitalización das publicacións do Centro Ramón Piñeiro
Dixitalización das publicacións do Centro Ramón Piñeiro

O Centro Ramón Piñeiro, iniciou un proceso de dixitalización das súas publicacións que ata o de agora non tiñan versión electrónica e esgotaron a súa versión en papel. Máis información

Logo Informe de Literatura 2019
Informe de Literatura 2019

Publicado un novo Informe de Literatura, cos datos do desenvolvemento da Literatura galega no ano 2019. Pode acceder a tódolos informes publicados en formato PDF na sección de Recursos.

Logo Cadernos de Fraseoloxía Galega 22
Cadernos de Fraseoloxía Galega 22

Publicado o número 22 dos Cadernos de Fraseoloxía Galega dispoñible ao completo e por artigos en CFG.

Logo Nova versión de BiRMED
Nova versión de BiRMED

Versión 3.0 de BiRMED con varias actualizacións e melloras.

Logo ArGaMed 5/2022
ArGaMed 5/2022

Novo número da serie de publicacións Arquivo Galicia Medieval: ArGaMed 5/2022. Verdades duplas. A verdade do texto e a verdade material. Cancioneiros e fragmentos galego-portugueses.

Logo ArGaMed 4/2021
ArGaMed 4/2021

Novo número da serie de publicacións Arquivo Galicia Medieval: ArGaMed 4/2021. As anotacións de Angelo Colocci nos cancioneiros galego-portugueses.

Logo CODOLGA: Corpus Documentale Latinum Gallaeciae
CODOLGA: Corpus Documentale Latinum Gallaeciae

Nova versión 18 (2021) de CODOLGA en: http://corpus.cirp.gal/codolga

Logo Nova versión da BILEGA
Nova versión da BILEGA

Versión 3.2 da BILEGA con varias actualizacións e melloras.

Logo Nova versión DiTerLi
Nova versión DiTerLi

Versión 3.0 do Dicionario de Termos Literarios cunha interface moderna, adaptable e moi sinxela: DiTerLi.

Logo Novas versións do CORGA e de XIADA
Novas versións do CORGA e de XIADA

Nova versión 4.0 do Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA) e 2.8 do Etiquetador/Lematizador do Galego Actual (XIADA).