Logo FONTEGAM
FONTEGAM

Fontes Textuais da Galicia Medieval.

Versión 1.0 (2024)

Entar en FONTEGAM

FONTEGAM é un recurso que permite a busca combinada de información relativa á Galicia medieval nos textos latinos do Corpus Documentale Latinum Gallaeciae (CODOLGA) e nos textos romances do Corpus Galego-Portugués Antigo (CGPA).