Actualizado o 21/05/2018

Logo Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil

Este proxecto, creado a finais do ano 2012, acolle os traballos de investigación que anualmente realizan sobre Literatura Infantil e Xuvenil galega e doutros ámbitos lingüísticos os membros da Rede Temática de Investigación “As Literaturas Infantís e Xuvenís do Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIXMI); os da Asociación de Investigadores en Literatura Infantil e X/Juvenil ELOS; os da Asociación de Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil ELOS-Galicia; e os do Grupo de Investigación da Universidade de Santiago de Compostela LITER21 (GI-1819) adscritos ás súas liñas de investigación: “Literatura Infantil e Xuvenil. Investigacións literarias, artísticas, interculturais e educativas”.

Dirección/Coordinación

Blanca-Ana Roig Rechou.

Persoal vinculado

Ámbito galego: Blanca-Ana Roig Rechou, María Jesús Agra Pardiñas e Carmen Franco Vázquez (Universidade de Santiago de Compostela).

Ámbito castelán: Pedro Cerrillo Torremocha (Universidad de Castilla La Mancha), Jesús Sebastián Díaz Armas (Universidad de La Laguna), Ramón Llorens García (Universitat d´Alacant) e Mª Victoria Sotomayor Sáez (Universidad Autónoma de Madrid).

Ámbito catalán: Gemma Lluch Crespo (Universitat de València) e Caterina Valriu Llinàs (Universitat de L´Illes Balears).

Ámbito portugués: José António Gomes (Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Porto), Ana Margarida Ramos (Universidade de Aveiro) e Sara Reis da Silva (Universidade do Minho).

Ámbito vasco: Xabier Etxaniz Erle e Mari Jose Olaziregi Alustiza (Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidade do País Vasco).

Ámbito iberoamericano: Brasil: João Luís Cardoso Tápias Ceccantini (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Departamento de Literatura). México: Laura Guerrero Guadarrama (Universidad Iberoamericana Ciudad de México) Uruguay: Liliana Dorado Fernández (Hope College. Michigan. EUA).

Histórico de persoas colaboradoras

Ámbito galego: Eulalia Agrelo Costas (Centro de secundaria, Universidade de Santiago de Compostela), Mónica Álvarez Pérez (Contratada autónoma) -Pilar Bendoiro Mariño (Centro de primaria), Laura Blanco Casás, Verónica Casais Vila (Universidade de Santiago de Compostela), Mar Fernández Vázquez (Universidade de Santiago de Compostela), Carmen Ferreira Boo (Centro de secundaria), Lourdes Lorenzo García (Universidade de Vigo, Departamento de Tradución e Lingüística), José Mª Mesías Lema (Universidade da Coruña, Departamento de Composición, Área de Didáctica da expresión plástica), Isabel Mociño González (Universidade de Vigo, Departamento de Didáctica da Lingua e da Literatura), Marta Neira Rodríguez (Universidade de Santiago de Compostela, Departamento de Didáctica da Lingua e da Literatura), Alba Rozas Arceo (Universidade de Santiago de Compostela, Departamento de Literatura Española, Teoría de la Literatura y Lingüística General), Veljka Ruzicka Kenfel (Universidade de Vigo, Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Italiana), Celia Vázquez García (Universidade de Vigo, Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Italiana).

Ámbito castelán: Nieves Martín Rogero (Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Filologías y su Didáctica. Facultad de Educación), Cristina Cañamares Torrijos (Universidad de Castilla-La Mancha, Departamento de Filología Hispánica y Clásica).

Ámbito catalán: Margarida Castellano Sanz (Universitat de València, Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura), Joana Maria Clavera Socias (Universitat de les Illes Balears, Colaboradora do Departamento de Filología Catalana), Xavier Mínguez López (Universitat de València).

Ámbito portugués: Ana Cristina Vasconcelos Pereira de Macedo (Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Porto, Unidade Técnico-Científica de Ciências da Linguagem e Literatura), Cláudia Sousa Pereira (Universidade de Évora, Departamento de Lingüística e Literaturas), João Manuel Ribeiro (Universidade de Coimbra), Carina Miguel Figueiredo da Cruz Rosa Rodrigues (Universidade de Aveiro), Madalena Teixeira da Silva (Universidade dos Açores, Departamento de Línguas e Literaturas Modernas).

Ámbito vasco: Mikel Ayerbe Sudupe (Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidade do País Vasco, Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura), José Manuel López Gaseni (Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidade do País Vasco, Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Facultad de Educación y Deporte).

Ámbito iberoamericano: Brasil: Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira (FEMA-Fundação Educacional do Município de Assis. Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”), Vanessa Regina Ferreira da Silva (Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP), Alice Aurea Penteado Martha (Universidade Estadual de Maringá), Karina de Oliveira (Departamento de Letras da UNIFEV- Centro Universitário de Votuporanga -São Paulo), Vera Teixeira de Aguiar (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Brasil), Maria Zaira Turchi (Universidade Federal de Goiás), Thiago Alves Valente (Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). México: Carolina González Alvarado (Universidad Iberoamericana Ciudad de México).

Publicacións resultantes

Monográficos

Roig Rechou, Blanca Ana, Isabel Soto López, Marta Neira Rodríguez (coords.) (2017): Representacións do mundo árabe na LIX. Vigo: Edicións Xerais: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 475 pp. (ISBN: 978-84-9121-291-1).

Roig Rechou, Blanca-Ana, Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez (coords.) (2016): Reflexos das dúas guerras mundiais na LIX, ilust. da cuberta e interiores Tabaré Santellán, Vigo/Santiago de Compostela: Edicións Xerais de Galicia/ Rede Temática de Investigación LIJMI/ Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 470 pp. (ISBN:  978-84-9121-123-5).

Fernández, Mar, Ana Cristina Macedo, Isabel Mociño e Ana Margarida Ramos (coords.) (2015): De como a Literatura para a Infância e a Juventude «é chamada à guerra». Reflexões sobre os conflitos bélicos na Galiza e em Portugal /De como a Literatura para a Infancia e a Xuventude «é chamada á guerra». Reflexións sobre os conflitos bélicos en Galicia e Portugal. Porto: Tropelias & Companhia, 283 pp. (ISBN: 978-98-9858-241-6).

Roig Rechou, Blanca-Ana, Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez (coords.) (2015): Retorno aos clásicos. Obras imprescindíbeis da narrativa infantil e xuvenil, ilust. da cuberta e interiores Olalla Cortizas Varela, Vigo/ Santiago de Compostela: Edicións Xerais de Galicia/Red Temática LIJMI/ Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 572 pp. (ISBN: 978-84-9914-946-2).

Macedo, Ana Cristina, Eulalia Agrelo e Sara Reis da Silva (coords.) (2014): Formação leitora. Obras imprescindíveis/ Formación lectora. Obras imprescíndibeis. Porto: Tropelias & Companhia, 270 pp. (ISBN: 978-98-9858-236-2).

Roig Rechou, Blanca_Ana, Isabel Soto López y Marta Neira Rodríguez (coords.), ilust. de la cubierta e interiores Luis Baizán Arroba y Daniel Vilas León (2014): Inmigración/ Emigración na LIX. Vigo: Xerais, 452 pp. (ISBN: 978-84-9914-723-9).

Maria Madalena Marcos Carlos Teixeira da Silva e Isabel Mociño González (coords.), ilust. da capa Manuela São Simão (2013): Literatura para a Infância e a Juventude e Educação Literária. Porto: Deriva, 262 pp. (ISBN: 978-972-9250-96-5).

Roig Rechou, Blanca-Ana, Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez (coords.) (2013): Premios literarios e de ilustración na LIX, Vigo/ Santiago de Compostela: Edicións Xerais de Galicia/ LIJMI/ Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 297 pp. (ISBN: 978-84-9914-528-0).

Actividades científicas organizadas

Cursos

Cursos de Perfeccionamento e Formación Continua “As literaturas infantís e xuvenís ibéricas. A súa influencia na formación lectora” que anualmente se organizan en Santiago de Compostela no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e na Biblioteca Afundación. Realizáronse os seguintes:

 • 2013: X Curso de Perfeccionamento e Formación Continua “Premios literarios e de ilustración”. Santiago de Compostela: Modalidade virtual: xullo-agosto e Modalidade presencial, 9-12 xullo.

 • 2014: XI Curso de Formación “Movementos migratorios na Literatura Infantil e Xuvenil. Visións do feminino”. Santiago de Compostela, 1-4 xullo.

 • 2015: XII Curso de Formación “Obras imprescindibles para o ensino primario e secundario sobre conflitos bélicos”. Santiago de Compostela, 13, 14, 21 y 22 novembro.

 • 2016: Congreso Internacional “Guerras e conflitos sociais de onte e de hoxe (Literatura e Arte)”. Santiago de Compostela, 15-17 xuño.

 • 2016: XIII Curso de Formación “Obras imprescindibles para o ensino primario e secundario sobre a representación do mundo árabe na LIX”. Santiago de Compostela, 11, 12 e 18 novembro. 

 • 2017: XIV Curso de Formación: “Literatura e Memoria: Carlos Casares no Ensino”. Santiago de Compostela, 10 e 11 de novembro.

Reunións

Reunión anual da Rede de Investigación “As Literaturas Infantís e Xuvenís do Marco Ibérico e Iberoamericano/ Las Literaturas Infantiles y Juveniles del Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIXMI/ LIJMI) no mes de setembro.

Seminarios

Seminarios e Workshops Internacionais:

 • 2013: Seminario/Workshop Internacional “Inmigración/Emigración e identidade na LIX galega”, 8 e 9 xullo.
 • 2014: Seminario/Workshop Internacional “Obras inolvidables na Literatura Infantil e Xuvenil. Visións do feminino”, 30 xuño-1 xullo.
 • 2015: Seminario/Workshop Internacional “Obras imprescindibles para o ensino primario e secundario sobre conflitos bélicos”, 13 novembro.
 • 2016: Seminario/Workshop Internacional “Clásicos de la Literatura de transmisión oral”, 17 xuño.

Participación en reunións científicas, congresos, encontros, cursos e outros eventos

Entre os moitos eventos nos que se participa, son citas fixas os Encontros luso-galaico-franceses, luso-galaicos ou luso-galaico-brasileiros que se celebran en Porto (Portugal) e as “Jornadas” bienais que organiza a Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ) e a súa sección ELOS (Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil).

Realizáronse os seguintes:

 • 2013: 19º Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil “Formar leitores. Os livros imprescindíveis” (28-29 novembro, ESE-IPP Porto).
 • 2014: 20º Encontros Luso-Galaico do Livro Infantil e Juvenil “De como a Literatura para a Infância e a Juventude «é chamada à guerra” (12-13 decembro 2014, ESE-IPP Porto).
 • 2015: 21º  Encontros Luso-Galaico do Livro Infantil e Juvenil “Memória(s) e identidade(s)” (4-5 decembro 2015, ESE-IPP Porto).
 • 2017: 22º Encontros Luso-Galaico-Brasileiros do Livro Infantil e Juvenil “Primeiros livros, primeiros leitores” (10-11 marzo 2017, ESE-IPP Porto).    Antes da creación do proxecto o grupo de investigación realizou as seguintes actividades que permitiron a aceptación no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Monográficos

Roig Rechou, Blanca-Ana, Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez (coords.), ilust. Pablo Vidal (2012): A narrativa xuvenil a debate (2000-2011). Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 359 pp. (ISBN: 978-84-9914-429-0).

Roig Rechou, Blanca-Ana, Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez (coords.), ilust. Carmen Franco Vázquez (2011): O álbum na Literatura Infantil e Xuvenil (2000-2010). Vigo: Xerais,431 pp. (ISBN: 978-84-9914-295-1).

Gomes, José António, Blanca-Ana Roig Rechou, Isabel Mociño y Ana Margarida Ramos (coords.), ilust. Gémeo Luís (2010): Maré de Livros. Porto: Deriva, 113 pp. (ISBN: 978-97-2925-073-6).

Roig Rechou, Blanca-Ana, Isabel Soto López y Marta Neira (coords.), ilust. María Jesúa Agra Pardiñas (2010): Reescrituras do conto popular (2000-2009). Vigo: Xerais, 241 pp. (ISBN: 978-84-9914-153-4).

Roig Rechou, Blanca-Ana, Marta Neira Rodríguez, José António Gomes, Ana Margarida Ramos y Sara Reis da Silva (2009): A Memória nos Livros: História e histórias. Porto: Deriva Editores, 176 pp. (ISBN: 978-97-2925-063-7).

Roig Rechou, Blanca-Ana, Isabel Soto López y Marta Neira (coords.), ilust. Carmen Franco Vázquez (2009): A poesía infantil no século XXI (2000-2008). Vigo: Xerais, 427 pp. (ISBN: 978-84-9914-026-1).  

Roig Rechou, Blanca-Ana, Ana Margarida Ramos y José António Gómes (coords.) (2008): Teatro para a Infância e Juventude. Aproximações à literatura dramática. Porto: Deriva, 200 pp.(ISBN: 978-972-9250-46-0).

Roig Rechou, Blanca-Ana, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (coords.), ilust. José María Mesías Lema (2008): A guerra civil española na narrativa infantil e xuvenil. Vigo: Xerais, 399 pp. (ISBN: 978-84-9782-885-7).

Isabel Mociño González, Marta Neira Rodríguez, Ana Margarida Ramos y Sara Reis da Silva (coord.), ilust. Gémeo Luís (2008): Do Livro à Cena. Porto: Deriva, 198 pp. (ISBN: 978-972-9250-37-8).

José António Gomes y Blanca Ana Roig Rechou (coord.), ilust. da capa Cristina Valadas (2007): Grandes autores para pequenos leitores. Literatura para a infancia e a juventude: Elementos para a construção de um cânone. Porto: Deriva, 129 pp. (ISBN: 978-972-9250-29-3)

Agrelo Costas, Eulalia e Isabel Mociño González (estudo, notas e edición) (2007): Obra narrativa en galego de Amador Montenegro. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/ Xunta de Galicia, colección Narrativa recuperada, 170 pp. (ISBN: 978-84-453-4381-4).

Roig Rechou, Blanca-Ana, José António Gomes y Ana Margarida Ramos (eds.) (2007): 12 Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil. Grandes autores para pequenos leitores. Ourense: Universidade de Vigo, Disco Compacto (CD-ROM), (ISBN: 978-84-6118-152-0).

Roig Rechou, Blanca-Ana, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (coords.), ilust. Luís Mendonça (2007): Teatro Infantil. Do texto á representación. Vigo: Xerais, 294 pp. (ISBN: 978-84-9782-616-7).

Roig Rechou, Blanca-Ana, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (coords.), ilust. Carmen Franco Vázquez (2006): Multiculturalismo e identidades permeábeis na Literatura Infantil e Xuvenil. Vigo: Edicións Xerais, 266 pp. (ISBN: 84-9782-486-5).

Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.) (2005): Hans Christian Andersen, Jules Verne e El Quijote na Literatura Infantil e Xuvenil do Marco Ibérico. Vigo: Xerais, 266 pp. (ISBN: 84-9782-378-8).

Lluch Crespo, Gemma y Blanca-Ana Roig Rechou (coords.) (2005): Para entenderte mellor. As literaturas infantís e xuvenís do marco ibérico. Monográfico do Boletín Galego de Literatura, 32. Universidade de Santiago de Compostela. 337 pp. (ISBN: 84-9750-498-4).

Cursos

 • 2004: I Curso de Perfeccionamento e Formación Continua “Cine y Literatura”. Santiago de Compostela, 20-30 setembro.
 • 2005: II Curso de Perfeccionamento e Formación Continua “Revisitar los clásicos”. Santiago de Compostela: Modalidade virtual: xullo e Modalidade presencial, 5-8 setembro.
 • 2006: III Curso de Perfeccionamento e Formación Continua “Multiculturalismo e identidades permeables”. Santiago de Compostela: Modalidade virtual: xullo e Modalidade presencial, 4-7 setembro.
 • 2007: IV Curso de Perfeccionamento e Formación Continua “Teatro infantil: Texto e representación”. Santiago de Compostela: Modalidade virtual: xullo-agosto e Modalidade presencial, 10-13 setembro.
 • 2008: V Curso de Perfeccionamento e Formación Continua “A Guerra Civil Española na narrativa infantil e xuvenil”. Santiago de Compostela: Modalidade virtual: xullo-agosto e Modalidade presencial, 8-11 setembro.
 • 2009: VI Curso de Perfeccionamento e Formación Continua “A poesía infantil e xuvenil. Século XXI”. Santiago de Compostela: Modalidade virtual: xullo-agosto e Modalidade presencial, 7-10 setembro.
 • 2010: VII Curso de Perfeccionamento e Formación Continua “Reescrituras actuais do conto popular. Século XXI”. Santiago de Compostela: Modalidade virtual: xullo-agosto e Modalidade presencial, 6-8 setembro.
 • 2011: VIII Curso de Perfeccionamento e Formación Continua “O álbum infantil”. Santiago de Compostela: Modalidade virtual: xullo-agosto e Modalidade presencial, 5-8 setembro.
 • 2012: IX Curso de Perfeccionamento e Formación Continua “Narrativas Xuvenís no Século XXI (2000-2010). Tendencias e correntes”. Santiago de Compostela: Modalidade virtual: xullo-agosto e Modalidade presencial, 4-7 setembro.

Seminarios

Seminario/Workshop Internacional “A Literatura Xuvenil e os premios literarios a debate”, 5 e 6 setembro de 2012.

Encontros

 • 2005: 11º Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil “Clássicos”: Tradição e actualidade” (16-18 novembro, Biblioteca municipal Almeida Garrett, Porto)
 • 2006: 12º Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil “Grandes autores para pequenos leitores” (15-17 novembro, Biblioteca municipal Almeida Garrett, Porto)
 • 2007: 13º Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil “Do Livro á Cena” (15-17noviembre, Biblioteca municipal Almeida Garrett, Porto)
 • 2008: 14º Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil “A memória nos livros: história e histórias” (14-15 de novembro, Biblioteca municipal Almeida Garrett, Porto)
 • 2009: 15º Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil “Maré de livros” (13-14 novembro, Biblioteca municipal Almeida Garrett, Porto, Portugal)
 • 2010: 16º Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil “Para maiores de 12: Tendências da Literatura Juvenil” (12-13 novembro, Biblioteca municipal Almeida Garrett (Porto)
 • 2011: 17º Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil “O álbum na Literatura para a Infância” (2-3 novembro, Escola Superior de Educação-Instituto Politécnico de Porto)
 • 2012: 18º Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil ”Literatura para a infância e a juventude e educação literária” (6-7 decembro, Escola Superior de Educação-Instituto Politécnico de Porto)