O Centro Ramón Piñeiro está encargado de promover, desenvolver e dar difusión a proxectos e programas galegos de estudos lin­güísticos, literarios, históricos e antropolóxicos.

CODOLGA

Corpus Documentale Latinum Gallaeciae.

Versión 20 (2023)

FONTEGAM

Fontes Textuais da Galicia Medieval.

Versión 1.0

GALITA

Dicionario galego italiano.

Versión 1.0

Palmed

Base de datos Paleográfica da Lírica Galego-Portuguesa.

Versión 2.1

BiRMED

Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval.

Versión 3.0

BILEGA

Bibliografía informatizada da lingua galega.

Versión 3.2

DiTerLi

Base de datos do Dicionario de Termos Literarios.

Versión 3.0

CORGA

Corpus de Referencia do Galego Actual.

Versión 4.0

MedDB

Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa.

Versión 3.11

TERGAL

Banco de termos galegos recomendados.

Versión 1.5.2

Informes

Informes de Literatura.

CFG

Cadernos de Fraseoloxía Galega.

ArGaMed

Arquivo Galicia Medieval.

XIADA 2.8

Etiquetador / Lematizador do Galego Actual.

Cotovía

Sistema de conversión texto-voz bilingüe para Galego

Logo Catálogo de publicacións
Catálogo de publicacións

O catálogo en liña de publicacións do Centro Ramón Piñeiro actualízase con varios títulos. Na sección de Publicacións pode acceder ao catálogo completo incluíndo orixinais en formato dixital.

Logo FONTEGAM
FONTEGAM

O Centro Ramón Piñeiro publica FONTEGAM, recurso que permite a busca combinada de información relativa á Galicia medieval nos textos latinos do Corpus Documentale Latinum Gallaeciae (CODOLGA) e nos textos romances do Corpus Galego-Portugués Antigo (CGPA): FONTEGAM.

Logo Simposio Xosé Luís Pensado 100 anos (1924-2024)
Simposio Xosé Luís Pensado 100 anos (1924-2024)

O Centro Ramón Piñeiro organiza un simposio sobre o filólogo e lingüísta Xosé Luís Pensado, para celebrar os cen anos do seu nacemento (1924-2024). Máis información

Logo Cadernos de Fraseoloxía Galega 24
Cadernos de Fraseoloxía Galega 24

Publicado o número 24 dos Cadernos de Fraseoloxía Galega dispoñible ao completo e por artigos en CFG.

Logo ArGaMed 6/2022
ArGaMed 6/2022

Novo número da serie de publicacións Arquivo Galicia Medieval: ArGaMed 6/2022. Entre antropoloxía e historia. A oralidade na ficción amorosa dos trobadores galego-portugueses ou como salvar o itinerarium ad dominam.

Logo GALITA: Dicionario galego italiano
GALITA: Dicionario galego italiano

Anúnciase a presentación do dicionario Galego-italiano -primeiro e único dicionario bilingüe dentro da lexicografía contrastiva galega e italiana- que contén o léxico frecuente tratado con profundidade e accesible cunha busca simple: introducindo a palabra desexada. GALITA.