Logo GALITA
GALITA

Dicionario galego italiano.

Versión 1.0 (2023)

Entar en GALITA

O dicionario bilingüe galego italiano permite aumentar o caudal léxico e da a información necesaria para o uso correcto das dúas linguas postas en contacto por primeira vez.