Logo Palmed
Palmed

Base de datos Paleográfica da Lírica Galego-Portuguesa.

Versión 2.1 (2023)

ISSN 2951-7028

Entar en Palmed

PalMed é unha base de datos que ofrece a transcrición paleográfica de todos os testemuños manuscritos da lírica galego-portuguesa. O seu obxectivo é facilitar o labor dos investigadores interesados na realización de estudos paleográficos, grafemáticos, lingüísticos e ecdóticos sobre a produción trobadoresca do occidente ibérico.