Logo TERGAL
TERGAL

Banco de termos galegos recomendados.

Versión 1.5.2 (2019)

ISSN 2530-4917

Entar en TERGAL

TERGAL é un banco de datos terminolóxico que recolle as denominacións galegas recomendadas para conceptos das linguas de especialidade e, de maneira especial, dos dominios científico e técnico. Ademais dos termos recomendados en lingua galega, os rexistros tamén inclúen información conceptual que axuda a identificar a noción á que fan referencia, así como un amplo número de equivalentes noutras linguas.