Actualizado o 04/10/2023

ORDE do 19 de xullo de 2023 pola que se aproban as bases reguladoras que rexerán o concurso público, correspondente ao ano 2023, de once bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PL500D).

Convocatoria:

Diario Oficial de Galicia Núm. 145 do martes, 1 de agosto de 2023 (descargar pdf)

Máis información:

Os formularios desta solicitude estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia en https://sede.xunta.gal (código de procedemento PL500D)

Emenda de documentación:

4 de setembro de 2023: Requirimento de emenda de documentación (descargar pdf)

Comisión de valoración:

Resolución do 6 de setembro de 2023 pola que se modifica a composición da comisión de valoración e se substitúe unha vogal (descargar pdf); e que modifica a comisión de valoración anterior (descargar pdf)

Proposta de resolución:

22 de setembro de 2023: Proposta de resolución provisional para a concesión de 11 bolsas de formación en proxectos de investigación do CRPIH (descargar pdf).

Nota:

4 de outubro de 2022: Nota informativa referente ás alegacións presentadas á proposta da resolución provisional (descargar pdf).