Logo Lembranza de Ramón Piñeiro. Catro discursos
Lembranza de Ramón Piñeiro. Catro discursos

Marina Mayoral, Domingo García-Sabell, Carlos Casares e Manuel Fraga Iribarne (Colaborador)

(1994)

84-453-1151-4

Prezo: 400 pts.

Páxinas: 64

Formato: 17 x 24 cm.

Imprime: Eurográficas Pichel, S.L.

Publicación que recolle os textos lidos o 25 de marzo de 1994 con motivo da inauguración do Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro. O trato persoal, o estudio da súa obra, os soños e proxectos compartidos, a común idea dunha Galicia en plenitude e liberdade foron diferentes nexos que vincularon a don Ramón Piñeiro con aqueles que neste libro falaron para lembrar con respecto e agarimo a figura do estudioso da saudade e fundador da Editorial Galaxia.