Logo Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani
Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani

Elvira Fidalgo, Pilar Lorenzo Gradín (Coordinador); C. Casares, M. Brea, F. X. Fernández Campo, E. Fidalgo, P. Lorenzo, F. Magán, X. X. Ron Fernández, G. Pérez Barcala, R. Álvarez, M. Rodríguez Castaño, C. Tato, H. Monteagudo, C. Pizarro, C. F. Blanco Valdés, A. M. Domínguez Ferro, I. González, J. Gutiérrez Carou, G. Avezona Vera, J. I. Pérez Pascual, J. A. Souto Cabo, X. L. Couceiro Pérez, C. P. Martínez Pereiro, F. Fernández del Riego, A. Conde. (Colaborador)

(1994)

84-453-1180-9

Prezo: 1.875 pts.

Páxinas: 326

Formato: 17 x 24 cm.

Imprime: Litonor

Volume que conmemora o setenta aniversario do profesor italiano Giuseppe Tavani. Estudioso da nosa literatura medieval é un dos grandes representantes da Escola Italiana de Monaci que conta entre outros con especialistas como Silvio Pellegrini. Tavani, dende os anos cincuenta, dedicou boa parte da súa vida profesional á tradición lírica do Occidente peninsular. Nesta época, estes estudios estaban totalmente abandonados e eran considerados como marxinais na comunidade científica, ocupada daquela na prestixiosa producción dos provenzais, franceses ou sicilianos. Do conxunto das súas publicacións destacan as súas edicións críticas, os estudios sobre a métrica ou as interpretacións de conxunto de toda a lírica galego-portuguesa.