Logo Guía de Alimentación
Guía de Alimentación

Pedro Benavente Jareño; Benxamín Dosil López (Coordinador); Elisa Colomer Prieto (Debuxos)

(1995)

84-453-1301-0

Prezo: 3.600 pts.

Páxinas: 346

Formato: 21'5 x 30 cm.

Imprime: Agencia Gráfica

Descargar (85 MB)

A “Guía de alimentación” ten por finalidade, de acordo coa regulamentación legal e mais coa bibliografía existentes, dar resposta ás diversas preguntas que poida te-lo consumidor e, en consecuencia, axudalo na súa escolla abordando tres grandes aspectos: primeiro, a alimentación como ciencia; segundo, os productos alimenticios sen excluí-los aditivos; e terceiro, a información que debe proporciona-lo etiquetado. Remata o libro co enxoval necesario para a elaboración culinaria dos productos.