Logo Castelao humorista
Castelao humorista

Siro López

(1996)

ISBN: 84-453-1778-4

Prezo: 1.700 pts.

Páxinas: 117

Formato: 22 x 19 cm.

Imprime: Litonor

Descargar (19 MB)

A presente publicación, dividida en dúas partes, contén unha primeira na que se analiza, entre outros aspectos, o humorismo literario do escritor rianxeiro e, dentro del, a sátira e a comicidade e, así mesmo, as súas claves humorísticas e a técnica narrativa seguida na creación humorístico-literaria. Na segunda parte, estúdiase o humorismo gráfico, cun capítulo inicial que dá contado tránsito do Barroco ó Modernismo, para máis adiante falar da escola alemana de humor gráfico, a influencia do debuxante noruegués Gulbransson e as características do debuxo humorístico do autor galego. Compleméntase o libro cun capítulo final dedicado a ilustracións, no que aparecen, a carón das do propio Castelao, outras de Winhelm Busch, Daumier ou Gulbransson, entre outros.