Logo Euromosaic
Euromosaic

Peter Nelde, Miquel Strubell, Glyn Willians; Centro Ramón Piñeiro (Tradutor)

(1997)

84-453-1841-1

Prezo: non venal

Páxinas: 158

Formato: 17 x 25 cm.

Imprime: Gráficas Garabal, S.L.

O presente informe foi redactado para a Comisión Europea por Peter Nelde (Onderzoeks Centruum voor Meertalihgheid, KU University, Bruxelas), Miquel Strubell (Dirección General de Política Lingüística, Barcelona) e Glyn Willians (Research Centre Wales, University of Wales, Bangor). A información contida no presente documento non reflicte necesariamente a opinión da Comisión Europea. Os membros da comisión científica do Centro Ramón Piñeiro consideraron esta obra de tanto interese que, trala autorización oportuna da Oficina de Publicacións de Luxemburgo, encargaron unha traducción completa da mesma á lingua galega, e procedeuse posteriormente á súa edición e difusión entre os profesores de lingua galega de Ensino Secundario da nosa Comunidade Autónoma.