Logo A Cruz de Salgueiro e outros relatos
A Cruz de Salgueiro e outros relatos

Xesús Rodríguez López; Manuel González, María González (Introdución); Manuel González, María González (Notas)

(1997)

84-453-1769-5

Prezo: 1.685 pts.

Páxinas: 320

Formato: 13 x 21 cm.

Imprime: Aroprint, S.L.

Con este libro, da autoría de Xesús Rodríguez López, inaugúrase a colección “Narrativa Recuperada”, serie coordinada polo profesor e crítico Modesto Hermida García, e editada polo Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. A colección tenta aproxima-lo lector especializado na historia da literatura galega ós primeiros textos narrativos do século XIX, dispersos nas revistas da época.