Logo Informe de Literatura 1996
Informe de Literatura 1996

Blanca-Ana Roig Rechou (Coordinador); M.ª Isabel Soto López (Axudante de coordinación)

(1997)

84-453-2083-1

Prezo: 3.100 pts.

Páxinas: 675

Formato: 21'5 x 27 cm.

Imprime: X.L. Teófilo Comunicación

Este informe, o segundo dos editados ata o de agora polo Centro Ramón Piñeiro, ábrese cunha “Nota previa” na que se explica a estructura do volume, que consiste nas seguintes seccións xerais: “Narrativa”, “Poesía”, “Teatro”, “Día das Letras Galegas”, “Ensaio. Teoría Xeral. Crítica”, “Clásicos greco-latinos traducidos” (novidade con respecto ó informe do 95) “A literatura infantil e xuvenil”, “Literatura de transmisión oral”, “Revistas”, “Premios”, “Literatura Medieval”, co engadido, en relación tamén co Informe 95, das seccións “Folletos de Novidades Editoriais” e “Apéndice Libros 1995”.