Logo Eladio Rodríguez González. Escolma
Eladio Rodríguez González. Escolma

Constantino García, Luis Alonso Girgado, Teresa Monteagudo Cabaleiro

(2001)

84-453-3056-X

Prezo: 1.000 pts.

Páxinas: 240

Formato: 13'5 x 21'5 cm.

Imprime: Gráficas ATV

Recolle este libro un representativo corpus textual da producción lírica galega de Eladio Rodríguez González e, así mesmo, un feixe de escritos en prosa, en galego e castelán. Pero a selección dos textos está complementada con outros apartados como o da cronobiografía, que sintetiza os datos máis significativos da vida e obra do autor, ou a recompilación do seu labor hemerográfico. Finalmente, a análise da importante obra lexicográfica de don Eladio, “Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano”, e o estudio das claves da súa poesía configuran o deseño dos diferentes ámbitos que esta “Escolma” contempla.