Logo Relatos e outras prosas de Roque Pesqueira Crespo
Relatos e outras prosas de Roque Pesqueira Crespo

Roque Pesqueira Crespo; Mª Teresa Araújo García (Edición); Modesto Hermida García (Director do proxecto)

(2001)

84-453-3193-0

Prezo: 800 pts.

Páxinas: 136

Formato: 15 x 21'5 cm.

Imprime: Cograf

Novo volume da colección “Narrativa recuperada” no que se nos achega á figura e obra de Roque Pesqueira Crespo, un dos autores máis prolíficos da súa época. Seguindo o esquema das publicacións anteriores, introducen o volume uns apuntamentos biobibliográficos que dan paso á análise da producción literaria do escritor, atendendo tanto a obra en verso coma en prosa. Finalmente, e despois de explicados os criterios de edición, reprodúcense as narracións en galego de Pesqueira Crespo subdivididas en dous bloques: dunha banda “Relatos”, onde se recollen nove textos de similares características publicados entre 1885 e 1888, e doutra banda, “Outras prosas”, que inclúe un total de vintesete relatos bastante heteroxéneos que van desde o ton ensaís-tico ata a prosa poética.