Logo Informes de literatura 1995 - 2001
Informes de literatura 1995 - 2001

Blanca-Ana Roig Rechou (Director); Mª Eulalia Agrelo Costas (Axudante de coordinación); Isabel Mociño González (Bolseiro)

(2003)

84-95780-08-9

Prezo: 3,50 €

Páxinas:

Formato:

Imprime:

Sétima entrega do Informe de Literatura, correspondente ao ano 2001, que dende o 2000 aparece só en soporte informático, polo que os interesados terán que consultalo a través do CD-ROM ou da páxina web do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (www.cirp.es), na que tamén atoparán os Informes de literatura 1995-2000, que están igualmente editados en CD-ROM. Mantense a estructura dos diferentes arquivos que seguen a termar do todo aquilo que, atinxindo directa ou indirectamente ao ámbito da literatura galega (incluídos o teatro, a literatura medieval e a literatura de transmisión oral), apareceu por unha parte en soporte impreso durante o ano 2001 e, dentro deste tipo de soporte, nas súas máis diversas manifestacións: monografías, libros colectivos, revistas, xornais, folletos, etc., e por outra en soporte informático, de aí que se introduzan dende 1998 aquelas páxinas web que tratan a literatura galega.