Logo Informes de literatura 1995 - 2002
Informes de literatura 1995 - 2002

Blanca-Ana Roig Rechou (Director do proxecto); Mª Eulalia Agrelo Costas (Axudante de coordinación); Isabel Mociño González , Alicia Munín Munín (Bolseiro)

(2003)

84-453-3737-8

Prezo: 15 €

Páxinas:

Formato:

Imprime:

Oitava entrega do Informe de literatura correspondente ao ano 2002, presentada en CD-ROM, como se vén facendo dende o ano 2000, e no que ademais se inclúen os Informes de literatura que dende 1995 se publicaron en volumes impresos. Os interesados en consultalo poderán facelo tamén a través da páxina web do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (www.cirp.es). Estructúrase, coma nas edicións anteriores, nos seguintes apartados: Narrativa, Poesía, Teatro, Día das Letras Galegas, Ensaio. Teoría Xeral. Crítica. Biografías. Crónicas, Clásicos greco-latinos, Literatura infantil e xuvenil, Literatura de transmisión oral, Revistas, Premios, Literatura medieval, Folletos de novidades editoriais e Páxinas web. Neles descríbese a producción anual de literatura galega, a súa recepción e tamén a producción sobre literatura galega realizada tanto en Galicia coma fóra, tanto en lingua galega coma noutras linguas.