Logo Diccionario de termos literarios e-h
Diccionario de termos literarios e-h

Equipo Glifo : Anxo Tarrío Varela, Fernándo Cabo Aseguinolaza, Blanca-Ana Roig Rechou, Arturo Casas, Anxo Abuín, Darío Villanueva; Montserrat López Fariña, Rosario Mascato Rey, Miriam Sánchez Moreiras (Bolseiro)

(2003)

84-453-3583-9

Prezo: 17 €

Páxinas: 786

Formato: 17 x 23 cm.

Imprime: Cograf

Segundo volume do Diccionario de termos literarios elaborado polo Equipo Glifo (Grupo Compostelán de Investigacións Semióticas e Literarias), formado por Anxo Tarrío Varela, Fernando Cabo Aseguinolaza, Blanca-Ana Roig Rechou, Arturo Casas, Anxo Abuín e Darío Villanueva, que forma parte do proxecto “Diccionarios de Literatura” que dirixe, no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Anxo Tarrío Varela. Do mesmo xeito que no primeiro volume, publicado no ano 1998, tamén agora recóllense definicións de termos do ámbito da retórica, da historia, da crítica, da narratoloxía, da semiótica, da hermeneútica, etc. acompañadas de exemplos pertenecentes ao corpus literario galego desde a Idade Media ata a actualidade. Cada unha das voces inclúe, cando é pertinente, termos relacionados, co obxectivo de guiar o lector por redes terminolóxicas coherentes que faciliten tanto a aclaración puntual sobre un termo coma a información sobre vocábulos vinculados. Péchase o volume cunha ampla bibliografía.