Logo Cadernos de Fraseoloxía Galega 7
Cadernos de Fraseoloxía Galega 7

Varios; Consello de redacción da revista (Preparación da edición); Xesús Ferro Ruibal (Director)

(2005)

84-453-4151-0 (Cadernos de Fraseoloxía Galega 7, 2005)

Prezo: 9 €

Páxinas: 352

Formato: 17 x 24 cm.

Imprime: euroGráficas pichel, S.L.

Descargar (3,51 MB)

Na sección de “estudos” do número 7 da revista Cadernos de Fraseoloxía Galega, correspondente a 2005, trátanse temas como a fraseoloxía tópica española, as locucións verbais nos dicionarios, as nocións de restrición léxica e colocación, o refrán meteorolóxico, o status do baixoalemán xurídico e a aplicación didáctica da fraseoloxía. Ofrécese, ademais, unha abordaxe xeral da fraseoloxía portuguesa e unha homenaxe a Cervantes, a través da interpretación dos fraseoloxismos quixotescos. Recóllese tamén un glosario de locucións adverbiais do galego medieval e un glosario paremiolóxico plurilingüe. A sección de “recadádivas” inclúe un breve glosario fraseolóxico do Concello das Neves. Na sección de “recensións” analízase un libro de fraseoloxía rusa, catro de fraseoloxía castelá e coméntanse, ademais, tres tipos de recolleita fraseolóxica de Galicia. Están representadas neste número as Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña ou Vigo; a de Valencia e a de Alicante; do Algarve e de Faro (Portugal); de Bielefeld e de Tübingen (Alemaña), de S. Petersburgo (Rusia) e o Colegio de Michoacán (México).

Contidos