Logo Informe de Literatura 2004
Informe de Literatura 2004

Blanca-Ana Roig Rechou (Director do proxecto); Natalia Mirón Domínguez e Francisco Martínez Hidalgo (Bolseiro); Rafael Adán Rodríguez, María Jesús Agra Pardiñas, Eulalia Agrelo Costas, Alberto Barreiro Docampo, Inés Coiradas Martínez (MEDIEVAL) Manuel Corbacho Pérez, Celia Díaz Núñez, Antonio Augusto Domínguez Carregal (MEDIEVAL), Paulo Filgueira Fachal, Carmen Franco Vázquez, Margarita García Candeira, Nazareth García Seijas, Xosé Francisco Godón Davila, Marta González Miranda, Rosalía Grandal Montero, Fernando Groba Bouza, Marta López Macías (MEDIEVAL), María Pilar López Suárez, Francisco Martínez Hidalgo, Iria Mayer Mayer, Natalia Mirón Domínguez, Isabel Mociño González, David Muíño Barreiro, Marta Neira Rodríguez, Mª José Noya Sanmartín, Sara Pino Ramos, María do Cebreiro Rábade Villar, Amparo Raviña Rosende, Esperanza Rocamonde Iglesias, Blanca-Ana Roig Rechou, Ursicino Seco García, Mª Isabel Soto López, Eva Tizón Zas, Susana Mª Vázquz Recarey, Isabel Vega Vázquez (MEDIEVAL), Mª Dolores Villanueva Gesteira. (Redactor)

(2006)

84-453-4214-2

Prezo:

Páxinas:

Formato: CD-ROM

Imprime: