Logo Obra Narrativa en Galego de Amador Montenegro Saavedra
Obra Narrativa en Galego de Amador Montenegro Saavedra

Amador Montenegro Saavedra; Modesto Hermida García (Director do proxecto); Eulalia Agrelo Costas e Isabel Mociño González (Edición)

(2007)

978-84-453-4381-4

Prezo: 8,50 €

Páxinas: 165

Formato: 15 x 21,5 cm.

Imprime: Grafinova, S.A.

Descargar (470 KB)

Aproximación á fi gura de Amador Montenegro Saavedra (Santiago de Compostela, 1864-Lugo, 1932), fi gura pouco estudada ata o momento, malia levar a cabo importantes iniciativas culturais, entre as que destaca a do semanario monolingue A Monteira (Lugo, 1889-1890). Esta edición, a cargo de Eulalia Agrelo Costas e Isabel Mociño González, estrutúrase en dúas partes: unha primeira, que recolle o estudo da vida e obra do autor lugués, e unha segunda, na que se presenta unha análise dos textos, que son reproducidos a continuación.