Logo Cadernos de Fraseoloxía Galega 9
Cadernos de Fraseoloxía Galega 9

Varios; Xesús Ferro Ruibal (Director)

(2007)

1698-7861, 1698-787X (Biblioteca fraseolóxica do Centro Ramón Piñeiro)

Prezo: 8 €

Páxinas: 341

Formato: 17 x 24 cm.

Imprime: Grafinova, S.A.

Descargar (5,7 MB)

Inclúe estudos taxonómicos ou fraseográficos de Elisabete Ares Licer, Xesús Ferro Ruibal, José Enrique Gargallo Gil, Axel Heinemann, Virginija Masiulionyte? e Diana Šileikaite? , Elisabeth Piirainen, Hans Schemann, María Rosario Soto Arias e Luis González García. A comparación bilingüe está presente nos traballos de Lucília Chacoto e Carlos Alberto Crida Álvarez, Ana Mansilla e Antonio Nogueira Santos. A sección de recadádivas ofrece 108 fórmulas galegas recollidas por Ramón Anxo Martíns Seixo e un manuscrito menor de Francisco Vázquez Saco, en edición de Mª Carmen Paz Roca. Nas recensións analízanse Diccionarios y Fraseología, de Margarita Alonso Ramos; Portugiesische Redewendungen, de Stefan Ettinger e Manuela Nunes; Per modo di dire. Storia della lingua e antropologia nelle locuzioni italiane ed europee, de Ottavio Lurati; El lenguaje de los enfermos (Metáfora y fraseología en el habla espontánea de los pacientes), de Antonio Pamies Bertrán e Francisca Rodríguez Simón e tres dicionarios de Hans Schemann: o Dicionário Idiomático Português-Alemão, o Idiomatik Deutsch-Portugiesisch e o Dicionário Idiomático Português-Alemão/Idiomatik Portugiesisch-Deutsch.

Contidos