Logo Saudade (Verba galega nas Américas). México DF, 1942-1953.
Saudade (Verba galega nas Américas). México DF, 1942-1953.

Luís Alonso Girgado, Marisa Moreda Leirado, María Vilariño Suárez (Edición)

(2008)

978-84-453-4557-3

Prezo: 11 €

Páxinas: 280

Formato: 28 x 20 cm.

Imprime: Galigraf Galicia

Descargar (118 MB)

Saudade foi unha revista galega escrita case integramente na nosa lingua e pioneira no exilio en México. Publicación literario-cultural, foi sensible á vida dos exiliados galegos e á actualidade na Galicia da posguerra franquista. Florencio Delgado Gurriarán, Ramón Cabanillas Álvarez, Carlos Velo, Castelao, Ramiro Illa Couto, Uxío Carré Aldao, Ben-Cho-Shey, Pura Vázquez, X. Álvarez Gallego, M. Murguía, Nóvoa Santos e outros nomes ilustres dan interese a estas, ata agora, case descoñecidas páxinas ao longo dos seus sete números de existencia.