Logo Galicia. Revista semanal ilustrada (A Habana, 1902-1930). Facsímile dos anos 1904-1905.
Galicia. Revista semanal ilustrada (A Habana, 1902-1930). Facsímile dos anos 1904-1905.

Luís Alonso Girgado (Director do proxecto); María Vilariño Suárez (Edición)

(2008)

978-84-453-4561-0

Prezo: 60 €

Páxinas: 532

Formato: 27x39 cm.

Imprime: Grafisant

Descargar (39 MB)

Galicia (1902-1930) foi un semanario galego de Cuba fundado e dirixido por Vicente López Veiga. Informativo social e cultural, Galicia tivo unha longa xeira (case tres décadas) e mantivo unha clara orientación galeguista. Recuperamos aquí, os anos 1904-1905. Neste último, Fontenla Leal e Curros Enríquez sentan as bases da que será a Real Academia Galega. A cha técnica e índices completan a edición deste fundamental documento da nosa prensa emigrante en Cuba. Trátase da segunda entrega que facemos deste semanario onde colaboran Curros Enríquez, Cabanillas, V. Risco, Lamas Carvajal, Fernández Flórez, A. Nan de Allariz, E. Pardo Bazán ou Pondal entre outros moitos.