Logo Escolma de Almanaques Galegos (1865-1929) I e II
Escolma de Almanaques Galegos (1865-1929) I e II

Manuel Quintáns Suárez, Élida Abal Santorum, Alexandra Cillero Prieto (Edición); Luís Alonso Girgado (Director do proxecto)

(2008)

978-84-453-4693-8

Prezo: 10 €

Páxinas:

Formato: 2 CD

Imprime: Copy Belén

Descargar (1,1 XB)

A presente Escolma de Almanaques Galegos (1865-1929) recolle un total de 18 almanaques editados na emigración (A Habana-Bos Aires) e tamén en Galicia (Ferrol, Lugo, Vigo, A Coruña, Ourense). Son autores destes libros-almanaque editores como Soto Freire, escritores e xornalistas como Fortunato Cruces, Manuel Castro López, Adelardo Novo e outros como Leandro Saralegui e diversos impresores. Completan a edición unha bibliografía, un limiar xeral e outros particulares, xunto coas chas técnicas e índices de colaboración e colaboradores literarios e artísticos. É a primeira vez que se reeditan estes almanaques, de singular interese moitos deles.