Logo 1895. Almanaque Gallego
1895. Almanaque Gallego

Manuel Quintáns Súarez, Alexandra Cillero Prieto, Élida Abal Santorum, Luís Alonso Girgado (Edición)

(2008)

978-84-453-4692-1

Prezo: 5 €

Páxinas: 164

Formato: 12 x 16,5 cm.

Imprime: CA Gráfica

Descargar (14 MB)

“1895. Almanaque Gallego” apareceu na Coruña dirixido por F. Lage e G. Díaz e impreso pola tipografía de La Unión Gallega. Esta edición facsimilar quere ser unha homenaxe á lingua galega na que están escritas, na súa integridade, as 136 páxinas deste ameno e divertido almanaque literario no que alternan prosa e verso, poemas e contos; todo ou case todo de inspiración popular. Galo Salinas, Salvador Golpe ou Florencio Vaamonde todos colaboran aquí. Trátase dun fermoso almanaque literario que, ademais, leva o seu calendario e unha importante parte de publicidade comercial así mesmo en lingua galega.