Logo Aspectos teóricos da fraseoloxía
Aspectos teóricos da fraseoloxía

Anatolij Baránov, Dmitrij Dobrovol’skij; Fernando de Castro García (Tradutor); Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Edición)

(2009)

978-84-453-4838-3

Prezo: 15 €

Páxinas: 656

Formato: Libro 17x24 cm

Imprime: Grafisant, S.L.

Descargar (15 MB)

Reflexión verbo dos problemas fundamentais da fraseoloxía: elementos constituíntes dos fraseoloxismos, sintaxe, tipoloxía, peculiaridades da súa semántica, cuestións da dicionarización, concepto modelo de significado, relación do significado real coa forma interna, métodos de explicación da forma interna, comportamento discursivo e sintáctico, particularidades da fraseoloxía de autor, relación da fraseoloxía coa cultura dun pobo. A base teórica é a semántica lingüística actual, a lexicografía teórica e a teoría do discurso. O libro formula preguntas novas para as que antes a lingüística era incapaz de atopar resposta.