Logo Cadernos Ramón Piñeiro (XIV). A casa! o val! a patria homilde! Celebración de Uxío Novoneyra (1930 – 1999)
Cadernos Ramón Piñeiro (XIV). A casa! o val! a patria homilde! Celebración de Uxío Novoneyra (1930 – 1999)

Luís Alonso Girgado, Élida Abal Santorum, Alexandra Cillero Prieto (Coordinador da edición); Luís e Iris Cochón (textos de Uxío Novoneyra) (Edición)

(2010)

978-84-453-4878-9

Prezo: 9,79 €

Páxinas: 266

Formato: Libro 16,5x24 cm

Imprime: Grafisant, S.L.

Descargar (11 MB)

Este libro quere ser unha homenaxe a Uxío Novoneyra (1930-1999), o poeta do Courel que ten dedicado o Día das Letras do ano 2010. Trátase dunha obra miscelánea onde se integran textos de moi distinta natureza (en verso e prosa, biográficos e de autopoética, caligráficos e mecanoscritos, de creación, reflexión e información) que percorren distintos aspectos da vida e obra do escritor; textos entre os que adquiren especial relevancia os cincuenta inéditos en prosa. Alexandra Cillero, Élida Abal, Luís Alonso Girgado, Iris e Luís Cochón son os editores responsables destas páxinas nas que está un poeta defensor da lingua e de longo e plural percorrido lírico.