Logo Cadernos Ramón Piñeiro XVI. i en todo silencio preguntado. Celebración de Uxío Novoneyra II (1930-1999)
Cadernos Ramón Piñeiro XVI. i en todo silencio preguntado. Celebración de Uxío Novoneyra II (1930-1999)

Luís Cochón, Luís Alonso, Girgado, Élida Abal Santórum, Alexandra Cillero Prieto (Edición)

(2010)

84-453-4965-6

Prezo: 15,18 €

Páxinas: 207

Formato: 24x17 cm

Imprime: Difux

Descargar (1,9 MB)

Constitúe a segunda parte dun díptico bibliográfico de carácter misceláneo co que o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades participa activamente no coñecemento, difusión e estudo da obra de Uxío Novoneyra: verso e prosa, cartas e artigos, caligrafías e discursos de presentación. O libro completa materiais bio-bibliográficos do escritor ao tempo que ofrece novos textos: presentacións e discursos, cartas (a Ramón Piñeiro e Otero Pedrayo entre outros) e versións poéticas: un vasto e representativo material inédito ata agora mesmo ao que se engade a recompilación da bibliografías e hemerografía publicadas neste ano 2010 arredor do poeta do Courel e de Galicia toda.