Logo Dicionario galego de recursos humanos
Dicionario galego de recursos humanos

Lucía Dans Álvarez de Sotomayor, Yolanda Maneiro Vázquez, Inés Veiga Mateos

(2010)

84-453-4936-6

Prezo: 6,03 €

Páxinas: 194

Formato: 24x17 cm

Imprime: Galigraf

Descargar (6,1 MB)

Esta obra pretende ser unha recompilación daqueles termos e conceptos de uso habitual documentados en repertorios terminolóxicos, lexicográficos e especializados do ámbito dos recursos humanos e das relacións laborais.