Logo Dicionario galego-latino clásico e moderno
Dicionario galego-latino clásico e moderno

Xosé López Díaz

(2010)

84-453-4909-0

Prezo: 21,75 €

Páxinas: 1.176

Formato: 24x17 cm

Imprime: Galigraf

Descargar (7,8 MB)

Atopánomos cun dicionario galego-latino clásico e moderno no que achega o galego á lingua latina e á súa cultura. Tamén da boa conta do estado da nosa lingua mostrando un léxico galego normalizado en todos os eidos. Traballo básico para os latinistas e para todos os estudosos das linguas románicas.