Logo O Irmandino. Orgao da Irmandade Galeguista do Uruguai (CD)
O Irmandino. Orgao da Irmandade Galeguista do Uruguai (CD)

Élida Abal Santorum e Alexandra Cillero Prieto (Responsable); Luís Alonso Girgado (Director do proxecto)

(2010)

84-453-4904-5

Prezo: 2,20 €

Páxinas: 1.176

Formato: CD

Imprime: Tórculo

Descargar (7,8 MB)

Despois de editar cabeceiras fundamentais da prensa galega de Uruguai como Arazua, Raza Celta, Alma Gallega en Centro Gallego, o Centro Ramón Piñeiro presenta agora, en formato CD, o facsímil da revista galeguista O Irmandino, que tivo dúas curtas etapas nos anos trinta e cincuenta, foi voceiro da Irmandade Galeguiista de Uruguai e utilizou o galego como lingua de expresión. Otero pedrayo, Cabanillas, Fernández del Riego e outras importantes sinaturas prestixiaron as páxinas deste O Irmandino que aquí recuperamos.