Logo Guía para o estudo da lírica profana galego-portuguesa
Guía para o estudo da lírica profana galego-portuguesa

Marina Meléndez Cabo, Isabel Vega Vázquez, Esther Corral Díaz

(2010)

84-453-4937-3

Prezo: 3,73 €

Páxinas: 181

Formato: 24x17 cm

Imprime: Gráficas Sementeira

Descargar (30 MB)

Esta guía trata de achegar ás persoas menos familiarizadas (en especial os profesores de ensino secundario e estudantes universitarios) ao estudo da lírica medieval co obxecto de difundir un patrimonio de primeira orde e plenamente integrado no ámbito cultural da Europa Medieval.