Logo A prensa galega de Cuba
A prensa galega de Cuba

Xosé Neira Vilas

(2011)

978-84-453-5020-1

Prezo: 6 €

Páxinas: 183

Formato: 210x140 mm

Imprime: Cograf Cooperativa Gráfica Galega

Descargar (2 MB)

Trátase dunha nova edición do libro publicado en 1985 por Edicións do Castro. Este estudo abrangue oito décadas (de 1878 a 1960) da prensa galega editada en Cuba. Un libro no que se recollen 71 publicacións, entre revistas e semanarios, imprescindibles para coñecer as inquedanzas e realizacións dos nosos emigrantes naquel país.