Logo Cadernos Ramón Piñeiro (XVII). Bibliografía e hemerografía de Ramón Piñeiro
Cadernos Ramón Piñeiro (XVII). Bibliografía e hemerografía de Ramón Piñeiro

Luís Alonso Girgado, Alexandra Cillero Prieto, Élida Abal Santorum, María Cuquejo Enríquez, Teresa Monteagudo Cabaleiro e Montserrat Vázquez Riveiro.

(2011)

978-84-453-4998-4

Prezo: 5 €

Páxinas: 123

Formato: 240x170 mm

Imprime: Grafinova, S.A.

Descargar (1 MB)

O feito de que o Día das Letras Galegas do ano 2009 estivese dedicado a Ramón Piñeiro representou, entre outras cousas, un incremento altamente significativo da bibliografía e hemerografía arredor do ensaísta lugués. Este Centro Ramón Piñeiro, que leva o seu nome, ten naturalmente como obriga inescusable dispor dunha actualizada recompilación dos escritos de e sobre Piñeiro. A primeira iniciativa ao respecto foi Bibliografía e Hemerografía de Ramón Piñeiro: unha contribución (2003). A segunda, aumentada dabondo, é esta Bibliografía e hemerografía de Ramón Piñeiro, activa e pasiva, que recolle, de forma selectiva, case todo o publicado en 2009 e aínda unha contribución posterior.