Logo Cadernos Ramón Piñeiro (XVIII). Cartas de Ramón Cabanillas a Isidoro Millán en modo de antífona
Cadernos Ramón Piñeiro (XVIII). Cartas de Ramón Cabanillas a Isidoro Millán en modo de antífona

Luís Cochón (edición, introdución e notas), Élida Abal Santorum (colaboración).

(2011)

978-84-453-4999-1

Prezo: 8 €

Páxinas: 157

Formato: 240x170 mm

Imprime: Grafisant sl (Santiago de Compostela)

Descargar (2 MB)

Cartas de Ramón Cabanillas a Isidoro Millán en modo de antífona, que fai o número XVIII dos Cadernos Ramón Piñeiro, quere ser una contribución ao mellor coñecemento persoal, biográfico de Ramón Cabanillas, o poeta cambadés, mediante a achega dun rico e variado material epistolar ata agora mesmo inédito. Aos traballos de Francisco Fernández Rei e Isidoro Millán González-Pardo sumamos un material epistolar de 29 cartas de Cabanillas a este último, escritas entre os anos 1948 e 1957, que se corresponden coa última década da vida do poeta,