Logo Cadernos Ramón Piñeiro (XIX). Homenaxe a Fernando Pérez-Barreiro Nolla
Cadernos Ramón Piñeiro (XIX). Homenaxe a Fernando Pérez-Barreiro Nolla

Luís Alonso Girgado, Nicolás Vidal e Alexandra Cillero Prieto (encargados da edición).

(2011)

978-84-453-50003

Prezo: 6 €

Páxinas: 157

Formato: 240x170 mm

Imprime: Galigraf Galicia

Descargar (20 MB)

Homenaxe a Fernando Pérez-Barreiro Nolla (Ferrol, 1931 – Lancaster, 2010), é un libro que abrangue unha miscelánea de textos (xornalísticos, epistolares, bio-bibliográficos) de e sobre o escritor homenaxeado : un intelectual polifacético que viviu Galicia en Inglaterra durante moitos anos, que foi un memorable e curioso políglota e pioneiro como tradutor ao galego de textos do ámbito inglés ou chinés, ademais de perspicaz e intelixente coñecedor da vida política internacional da que foi comentarista sempre en galego, aínda que non sempre en Galicia. Aspiran estas páxinas en recuperalo en toda a amplitude da súa significación.