Logo Cadernos Ramón Piñeiro (XX). Álvaro Cunqueiro. Remuíño de prosas
Cadernos Ramón Piñeiro (XX). Álvaro Cunqueiro. Remuíño de prosas

Luís Alonso Girgado, Luís Cochón, Lorena Domínguez Mallo (encargados da edición).

(2011)

978-84-453-5028-7

Prezo: 5,10 €

Páxinas: 114

Formato: 240x170 mm

Imprime: Grafisant sl (Santiago de Compostela)

Descargar (2 MB)

Remuíño de prosas, é a recompilación dun conxunto de vintedúas prosas curtas de Álvaro Cunqueiro, escritas orixinariamente en galego e integradas por escritos (prólogos, epílogos, colaboracións en revistas, presentacións, …) ou por laudes e discursos de carácter oral. Os asuntos tratados deseñan un variado abano de temas nunha cronoloxía moi ampla que chega ata pouco antes da morte do escritor. Preside o conxunto unha oración fúnebre por Cabanillas. Os orixinais reproducidos están filoloxicamente respectados. Unha breve presentación e un corpus de máis de cen notas a pé de páxina completan esta edición coa que o Centro Ramón Piñeiro homenaxea ao escritor, Álvaro Cunqueiro, no primeiro centenario do seu nacemento.