Logo Cadernos Ramón Piñeiro (XXI). Correspondencia habida entre Xosé Mª Álvarez Blázquez e Isidoro Millán González-Pardo
Cadernos Ramón Piñeiro (XXI). Correspondencia habida entre Xosé Mª Álvarez Blázquez e Isidoro Millán González-Pardo

Xosé Luís Cochón Touriño (encargado da edición), Xosé Mª Álvarez Cáccamo (prólogo), Rosario Álvarez (exergo) e Alexandra Cillero Prieto e Lorena Domínguez Mallo (colaboradoras).

(2012)

978-84-453-5039-3

Prezo: 4,50 €

Páxinas: 121

Formato: 240x170 mm

Imprime: Grafica de Asturias, S.L.

Descargar (4 MB)

Trátase dunha nova contribución á literatura epistolar, que tanto e tan directamente contribúe ao coñecemento da personalidade humana e intelectual dos nosos escritores e, paralelamente, á intrahistoria da nosa cultura. Ademais das pertinentes notas ás cartas e os correspondentes índices, o libro conta coas colaboracións de Rosario Álvarez e Xosé Mª álvarez Cáccamo ao tempo que exhuma un interesante documento lingüístico en galego. A edición está a cargo de Xosé Luís Cochón Touriño coa colaboración de Alexandra Cillero Prieto e Lorena Domínguez Mallo.